Partner Details
error
«FIRM SOLTI» LLC
System integration
 
  • Компании Подробности
  • Услуги
  • Местонахождение
Компании Подробности
Competencies
Primary Customer
Midsize Companies (100-499)
Описание компании
SOLTI LLC is a system integrator of business IT solutions.
We provide audit services, design and construction of a corporate IT infrastructure on a turnkey basis, support and maintenance of IT systems of any level of complexity.
We unite individual subsystems within the framework of a single IT infrastructure creation logic: cable systems, wireless networks, access control systems, guaranteed and uninterrupted power supply, VOIP, conference calling, video surveillance, information security systems.
We assist in the selection and supply of specialized equipment and software, solving non-standard tasks.
SOLTI is a supplier of Dell-EMC and is ready to offer the best conditions for the supply of computers, servers, storage systems, network and other equipment. The main task is to offer the customer the optimum of functionality, costs and maintenance costs of equipment
The SOLTI team is top-level professional experts with 20 years of experience in creating and implementing complex projects. We cooperate with government and health care structures, manufacturing enterprises and financial organizations.
 
SOLTI - системний інтегратор IT-рішень для бізнесу.
Надаємо послуги з аудиту, проектування та побудови корпоративної IT-інфраструктури «під ключ», підтримки і супроводу інформаційних систем будь-якого рівня складності.
Об'єднуємо окремі підсистеми в рамках єдиної логіки створення IT-інфраструктури: СКС, бездротові мережі Wi-Fi, СКУД, гарантоване і безперебійне електроживлення, IP-телефонію, конференцсвязь, відеоспостереження, систему інформаційної безпеки.
Надаємо допомогу в підборі й постачанні спеціалізованого обладнання та програмного забезпечення, вирішення нестандартних завдань.
Фірма SOLTI є постачальником Dell-EMC і готова запропонувати найкращі умови при поставці комп'ютерів, серверів, СЗД, мережевого обладнання та іншої техніки. Основне завдання - запропонувати замовнику оптимальне по співвідношенню функціонал / витрати / витрати на обслуговування обладнання
Команда SOLTI - професіонали-експерти найвищого рівня, які мають 20-ти річний досвід створення та впровадження комплексних проектів. Ми щедро ділимося своїми навичками і знаннями з нашими замовниками: структурами державного управління та охорони здоров'я, виробничими підприємствами і торговими мережами комерційного сектора, фінансовими структурами.
«FIRM SOLTI» LLC
Head Office Solti
15, Katsarskaya Street
Kharkiv 61052
Visit Us Online